Ilość
Zinwentaryzowane źródła ciepła
Kocioł na paliwo stałe
Piecokuchnia
Kominek
Piec kaflowy
Kocioł gazowy
Kocioł olejowy
Ogrzewanie elektryczne
Pompa ciepła
Kolektory słoneczne
Piec wolnostojący


Ilość zinwentaryzowanych obiektów
Kotły bezklasowe
udział procentowy%
Kotły ekologiczne
udział procentowy%
Zadanie pn.: "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Odrzywół" zrealizowano przy pomocy środków z Mazowieckiego Funduszu Wsparcia Ochrony Powietrza MIWOP 2020